Apsaras Hotel Shenzhen

Seven Star Yacht Club, Haidui Road (Haidui Lu), Dongshan Community Dapeng New District Shenzhen 518120 China

Apsaras Hotel ShenzhenOver view
All Photos

Apsaras Hotel Shenzhen

Seven Star Yacht Club, Haidui Road (Haidui Lu), Dongshan Community Dapeng New District Shenzhen 518120 China